Archive for category Dränering

Dränering #3

Ena sidan på huset är nu klart – dräneringsrören ligger i backen med makadam och fiberduk runt om. På baksidan saknas ett ”par” skottkärror med makadam innan det kan fyllas igen.

 

Den här dräneringsslangen använde fjärrvärmeinstallatörerna för att skarva ihop de gamla tegelrören under fjärrvärmeledningarna för två år sedan. Inte helt korrekt att lägga ett dräneringsrör i sand utan fiberduk runt om – redan helt proppat med sand.

 

Ett av de gamla dräneringsrören i tegel med innehåll.

No Comments

Dränering #2

image

No Comments

Dränering dag #1

Våren har kommit till 4rok och för att komma igång med vårens huvudprojekt så måste dräneringen fixas. De gamla tegelrören är fyllda med sand så dom ska bytas ut mot nya modernare. F och R som är unga och starka står för grävandet och vi lite äldre pekar och kommenterar.

Grävarna

Västra sidan

Södra sidan

No Comments