En lång och hård kamp har utkämpats på senaste tiden. Längde  såg det ut som stoppet i dagvattenledningen skulle vinna en enkel seger med till slut fick den se sig besegrad. Högtryck med rensslang och rensband gav till slut resultat och vattnet rinner åter mot dagvattenbrunnen.

Stopp från stupröret

Dagvattenbrunnen