Ena sidan på huset är nu klart – dräneringsrören ligger i backen med makadam och fiberduk runt om. På baksidan saknas ett ”par” skottkärror med makadam innan det kan fyllas igen.

 

Den här dräneringsslangen använde fjärrvärmeinstallatörerna för att skarva ihop de gamla tegelrören under fjärrvärmeledningarna för två år sedan. Inte helt korrekt att lägga ett dräneringsrör i sand utan fiberduk runt om – redan helt proppat med sand.

 

Ett av de gamla dräneringsrören i tegel med innehåll.